A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Покровсько-Багачанська громада
припинила діяльність

на 2019 рік

Полтавська область

 Хорольський район

 Покровськобагачанська сільська рада

(Тридцять третя сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 лютого 2018 року                                                                     №503

Про розгляд Положення

про Порядок визначення розмірів

орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської ОТГ

 

 

          Керуючись п.34, частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила:

 1. Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської ОТГ» та Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської ОТГ розмістити на сайті Покровськобагачанської сільської ради.
 2. Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення.
 3. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 37812, Полтавська область, Хорольський район, вул. Шевченка,7, Покровськобагачанська сільська рада Хорольського району Полтавської області, тел. 94-4-31, e-mail: p.bagachka@ukr.net.
 4. Дане рішеннята Положення із змінами та доповненнями внесеними після обговорення затвердити сесією сільської ради згідно чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.М.Решта

 

 

 

 

 

 

Полтавська область

 Хорольський район

 Покровськобагачанська сільська рада

(___________ сесія сьомого скликання)

 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від __________ 2018 року                                                                  №____

Про затвердження Положення

про Порядок визначення розмірів

орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської ОТГ

 

З метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету сільської ради платежів за оренду землі, орендодавцем яких, згідно із земельним законодавством, виступає Покровськобагачанська сільська рада Хорольського району Полтавської області, на підставі Конституції України, Земельного, Податкового та Цивільного кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», сільська рада вирішила:

 1. Затвердити Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської ОТГ (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, будівництва земельних відносин і охорони природи.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          В.М.Решта

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ (проект)

про порядок визначення розмірів орендної плати

при укладанні договорів оренди землі

на території Покровськобагачанської ОТГ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської ОТГ, право розпорядження якими має Покровськобагачанська сільська рада, (надалі - Положення) розроблено з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки, орендодавцем яких згідно із земельним законодавством виступає Покровськобагачанська сільська рада, створення сприятливих умов для раціонального використання земельних ділянок орендарями та забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету сільської ради платежів за оренду землі.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Земельного, Податкового та Цивільного кодексів України, Законів України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3.Положення регламентує принципи встановлення розміру орендної плати за землю та порядок внесення орендної плати за землю.

 

II. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 

2.1. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

2.2. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) та орендарем. Річна орендна плата за земельні ділянки, розташовані на території Покровськобагачанської ОТГ, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та вищою 12 відсотків нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині Положення.

2.3. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Нормативна грошова оцінка земель Покровськобагачанської ОТГ проводиться у відповідності з чинним законодавством України і підлягає затвердженню сесією Покровськобагачанської сільської ради. Показники оцінки підлягають щорічного уточнення станом на 1 січня кожного року на коефіцієнт індексації відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України

2.4. Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні:

№ п/п

Цільове або функціональне призначення земельної ділянки

Ставка орендної плати до нормативної грошової оцінки землі, %

1

Землі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

2

Землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5

3

Землі для будівництва та обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

5

4

Землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (крім земель, вказаних у п.5 таблиці 1)

10

5

Землі для розміщення адміністративних будівель сільськогосподарських підприємств

12

6

Землі для ведення особистого селянського господарства

3

7

Землі для індивідуального садівництва

3

8

Землі для сінокосіння і випасання худоби

3

9

Землі мобільного звʼязку

12

10

Землі лінійного звʼязку

4

11

Землі для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд обʼєктів виробництва або передачі електричної та теплової енергії

3

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України.

 1. Індексація нормативної грошової оцінки земель:

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І:100 де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше  15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну  податкову і миту політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

III. РОЗМІР, ФОРМА І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 

3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється на підставі вимог чинного законодавства, цього Положення та зазначається у договорі оренди земельної ділянки.

3.2. Орендна плата обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування земельною ділянкою або закінчення попереднього договору оренди.

У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у поточному році.

Податкове зобовʼязання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 25 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

3.3. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів через фінансові установи у строки, визначені договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. В договорі оренди повинен бути вказаний розмір щомісячної орендної плати на момент укладення договору, виходячи з її річного розміру, визначеного згідно з розділом ІІ цього Положення.

 

ІV. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

4.1. Встановлений згідно з розділом ІІ цього Положення розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду у разі:

а) зміни функціонального використання земельної ділянки, передбаченого договором;

б) зміни розміру земельного податку;

в) зміни в діючому законодавстві;

г) зміни нормативної грошової оцінки землі.

4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у звʼязку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки.

4.3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами. Рішення про зменшення орендної плати приймається сесією Покровськобагачанської сільської ради.

4.4. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.

 

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 

5.1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно згідно умов договору оренди.

5.2. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором, справляється пеня у розмірі 0,3% несплаченої суми за кожний день прострочення.

5.3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше шести місяців.

5.4. Плата за оренду землі зараховується до місцевого бюджету сільської ради у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

5.5. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати до місцевого бюджету сільської ради здійснює Хорольське відділення Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

 

 

 

 

Начальник відділу комунальної

власності та земельних відносин                                                 Р.М.Семенюта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту - рішення Покровськобагачанської сільської ради Хорольського району Полтавської області

«Про затвердження Положення про Порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі

на території Покровськобагачанської сільської ради

Хорольського району Полтавської області»

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 4, 8 Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

 

І.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

Опис проблеми:

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

Кошти за оренду земельних ділянок скеровуються до місцевого бюджету сільської ради. Тому диференціація розмірів орендної плати з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок, які  здаються в оренду, а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних  відносин в територіальній громаді дозволить збільшити надходження до бюджету  та підвищити ефективність землекористування.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території сільської ради у відповідність із нормами чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

 

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:

Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним місцевим радам. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства.

Таким чином, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливо тільки шляхом прийняття даного регуляторного акту.

 

2.Цілі державного регулювання

Цілями розробки та затвердження Положення «Про Порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської сільської ради Хорольського району Полтавської області» є:

 • встановлення соціально справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;
 • забезпечення ефективного використання земельного фонду обʼєднаної територіальної громади в інтересах територіальної громади;
 • збільшення надходжень до загального фонду сільського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для більшості видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток територіальної громади;

   - забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території обʼєднаної територіальної громади в межах чинного законодавства України.

              Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

- впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати.

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

Під час розроблення положення  «Про Порядок визначення розмірів орендної плати при укладенні  договорів оренди землі на території Покровськобагачанської сільської ради Хорольського району Полтавської області» було розглянуто такі альтернативні способи визначених цілей:

         - неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання);

 • вищезазначеної проблеми на державному рівні;
 • прийняття сільською радою рішення «Про затвердження Положення про Порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Покровськобагачанської сільської ради Хорольського району Полтавської області».

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами. Тому вона є прийнятною.

 

4.Механізм, який пропонується застосувати для роз’яснення проблеми, і

відповідні заходи

 1.  

  Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках  чинного законодавства, дає можливість спростити, удосконалити і зробити  прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.
 2. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду сільської ради, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.
 1.  

  Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту та надання зауважень та пропозицій від громадськості.
 1.  

  Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.
 2. Укладення договорів оренди земельних ділянок.

 

5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

              Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат місцевого бюджету сільської ради.

              Запровадження даного регулювання покращить умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів та вкладанню інвестицій в їх господарське освоєння.

              Зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта є зміни чинного законодавства.

 

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

 

 

 

         З прийняттям даного регуляторного акта вигоди одержать: сільська рада, суб’єкти господарювання, населення.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Наповнення дохідної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм сільської ради внаслідок надходжень до місцевого бюджету

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням договірної роботи з землевласниками

Суб’єкти господарювання

Створення рівних умов конкуренції, прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю

Витрати пов'язані з сплатою розміру орендної плати, з необхідністю переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства

Населення

Прозорість і гласність у процесі формування розмірів плати за землю

Відсутні

 

7.Визначення терміну дії регуляторного акта

                     Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений.

 

8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть надходження коштів до місцевого бюджету від плати за оренду земельних ділянок.  

 

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватися за допомогою аналізу надходжень до місцевого бюджету сільської ради плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів та звітності сільської ради.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено до набрання ним чинності. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено в термін не пізніше 2 років з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження будуть проводитися кожні 3 роки, починаючи з дати закінчення заходів з повторного відстеження результативності даного регуляторного акту.

 

 

 

 

Начальник відділу комунальної

власності та земельних відносин                                                    Р.М.Семенюта

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь